• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Statystyki systemu kolejkowego

BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW GROMADZI I PRZETWARZA DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE:


liczby klientów, czasu obsługi  w Urzędzie Miasta na stanowiskach BOM na Pasażu K. Rudowskiego 10 oraz na ul. Szkolnej 28 (wejście B).

Dane statystyczne dotyczące załatwienia sprawy dla poszczególnych stanowisk dostępne są w załącznikach poniżej.

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 9 =
Link
1 + 9 =