• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, wydłuża się do 60 dni terminy:        1. na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2.   na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Statystyki systemu kolejkowego

BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW GROMADZI I PRZETWARZA DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE:


liczby klientów, czasu obsługi  w Urzędzie Miasta na stanowiskach BOM na Pasażu K. Rudowskiego 10 oraz na ul. Szkolnej 28 (wejście B).

Dane statystyczne dotyczące załatwienia sprawy dla poszczególnych stanowisk dostępne są w załącznikach poniżej.

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 2 =
Link
7 + 2 =