• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, wydłuża się do 60 dni terminy:        1. na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2.   na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Stanowiska ds. dowodów rejestracyjnych

ADRES:


Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28 (wejście B), kolejka "D"
 

TELEFON:

Tel. (44) 732 18 17; 732 18 18
 

CZYNNE:

poniedziałek - piątek 8.00-17.00
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁATWIANYCH SPRAW:

 • Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji: pojazd przystosowany do ciągnięcia przyczepy "HAK", "TAXI", "L" oraz "VAT",
 • Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji o montażu instalacji gazowej,
 • Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji o ustanowieniu lub wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe,
 • Wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych,
 • Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu, znaków legalizacyjnych lub naklejki na szybę,
 • Wymiana dowodu rejestracyjnego z tytułu zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym,
 • Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu,
 • Zgłoszenie sprzedaży pojazdu,
 • Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję lub inny uprawniony organ,
 • Wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów z akt ewidencyjnych Referatu Komunikacji,
 • Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,
 • Wyrejestrowanie pojazdu.

 


LISTA REALIZOWANYCH PROCEDUR:

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 5 =
Link
3 + 5 =