• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

STANOWISKO DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ul. Szkolna 28 (wejście B), I piętro
Stanowisko O


TELEFON:

tel. (44) 732-77-02, wewnętrzny- 702
 

CZYNNE:

w poniedziałek i czwartek : 8.00 – 12.00,
 


INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁATWIANYCH SPRAW:

  • Przyjmowanie wniosków dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (CEIDG): wpisy, zmiany, zawieszenia, wznowienia, wykreślenia
  • Wydawanie kopii dokumentów z archiwalnych zasobów ewidencji działalności gospodarczej.
  • Udzielanie informacji w innych sprawach z zakresu działalności gospodarczej.

LISTA REALIZOWANYCH PROCEDUR:

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 9 =
Link
9 + 9 =