• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, wydłuża się do 60 dni terminy:        1. na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2.   na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

STANOWISKO DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ul. Szkolna 28 (wejście B), I piętro
Stanowisko I


TELEFON:

tel. (44) 732-77-02, wewnętrzny- 702
 

CZYNNE:

poniedziałek-piątek: 8.00 – 17.00,
 


INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁATWIANYCH SPRAW:

 • Przyjmowanie wniosków dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (CEIDG): wpisy, zmiany, zawieszenia, wznowienia, wykreślenia
 • Wydawanie kopii dokumentów z archiwalnych zasobów ewidencji działalności gospodarczej.
 • Udzielanie informacji w innych sprawach z zakresu zadań Referatu Spraw Obywatelskich:
  • zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy;
  • licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie:
   • przewozu osób samochodem osobowym,
   • pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
   • przewozu osób taksówką,
   • pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
  • zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne;
  • zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  • stowarzyszeń zwykłych;
  • zgromadzeń publicznych.

LISTA REALIZOWANYCH PROCEDUR:

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 6 =
Link
1 + 6 =