• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

STANOWISKO DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28 (wejście B)
Stanowisko O,  Parter
 

TELEFON:

tel. (44) 732-77-02, wewnętrzny- 702
 

CZYNNE:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 - 15.30
wtorek: 8.00 - 17.00


INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁATWIANYCH SPRAW:

  • Przyjmowanie wniosków dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (CEIDG): wpisy, zmiany, zawieszenia, wznowienia, wykreślenia
  • Wydawanie kopii dokumentów z archiwalnych zasobów ewidencji działalności gospodarczej.
  • Udzielanie informacji w innych sprawach z zakresu działalności gospodarczej.

LISTA REALIZOWANYCH PROCEDUR:

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 4 =
Link
5 + 4 =