• AWARIA BILETERA!!! Brak możliwości rezerwacji kolejki na stronie BOM.
  • UWAGA!!! Strona w przebudowie! Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta.

Od stycznia 2024 r. nowy obowiązek dla właścicieli pojazdów

 

Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje,
iż  od 1 stycznia 2024 r. właściciele pojazdów są zobowiązani:


1.  Złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni, a przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami w terminie 90 dni, od dnia:

  • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dopuszczenia do obrotu, przez organ Krajowej Administracji Skarbowej, pojazdu sprowadzonego spoza terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2.  Zawiadomić w terminie 30 dni o zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków na właścicieli pojazdów będą nakładane kary pieniężne w wysokości:

  • 500 zł,  jeżeli właściciel pojazdu nie złoży wniosku o rejestrację w terminie 30 dni,
  • 1.000 zł, jeżeli właściciel pojazdu nie złoży wniosku o rejestrację w terminie  180 dni,
  • 1.000 zł, jeżeli przedsiębiorca nie złoży wniosku o rejestrację w terminie  90 dni,
  • 2.000 zł, jeżeli przedsiębiorca nie złoży wniosku o rejestrację w terminie 180 dni,
  • 250 zł, jeżeli właściciel pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski nie zawiadomi o jego zbyciu w terminie 30 dni.
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 3 =
Link
2 + 3 =