• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Stanowisko ds. ewidencji gruntów

ADRES:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28 (wejście A)
pok. 4 – parter,
 

TELEFON:

Tel. (44) 732 18 14
 

CZYNNE:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8.00-15.30,
wtorek  8.00-17.00.
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁATWIANYCH SPRAW:

  • wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
  • przyjmowanie zgłoszeń zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków,
  • wprowadzanie zmian w ewidencji na podst. aktów notarialnych, ksiąg wieczystych, postanowień sądu,
  • odpowiadanie na korespondencję dot. zapytań o ustalenie właściciela nieruchomości,
  • prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.

LISTA REALIZOWANYCH PROCEDUR:


 

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 7 =
Link
9 + 7 =