• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, wydłuża się do 60 dni terminy:        1. na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2.   na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Stanowisko ds. ewidencji gruntów

ADRES:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28 (wejście A)
pok. 4 – parter,
 

TELEFON:

Tel. (44) 732 18 14
 

CZYNNE:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek  7.30-15.30,
wtorek  7.30-17.00.
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁATWIANYCH SPRAW:

  • wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
  • przyjmowanie zgłoszeń zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków,
  • wprowadzanie zmian w ewidencji na podst. aktów notarialnych, ksiąg wieczystych, postanowień sądu,
  • odpowiadanie na korespondencję dot. zapytań o ustalenie właściciela nieruchomości,
  • prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.

LISTA REALIZOWANYCH PROCEDUR:


 

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 3 =
Link
9 + 3 =