• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, wydłuża się do 60 dni terminy:        1. na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2.   na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Punkty Informacyjne

PUNKT INFORMACYJNY I


ADRES:

hol na parterze budynku przy Pasażu Rudowskiego 10
 

TELEFON:

tel. (44) 732 77 01,
 

CZYNNE:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 - 15.30,
wtorek 8.00 - 17.00
 

PUNKT INFORMACYJNY II

 

ADRES:

hol na parterze budynku przy ul. Szkolnej 28 (wejście A)

TELEFON:

tel. (44) 732 18 00
bezpłatna infolinia 0 800 241 251

CZYNNE:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 - 15.30,
wtorek 8.00 - 17.00

 

PUNKT INFORMACYJNY III

 

ADRES:

hol na parterze budynku przy ul. Szkolnej 28 (wejście B)
 

TELEFON:

tel. (44) 732 18 01,
 

CZYNNE:

poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00


INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁATWIANYCH SPRAW:

  • udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie Miasta,
  • udzielanie informacji pod bezpłatnym numerem infolinii 0 800 241 251,
  • udzielanie pomocy przy wypełnianiu formularzy,
  • wydawanie wniosków i kart informacyjnych,
  • wydawanie materiałów promocyjnych dotyczących Piotrkowa Trybunalskiego,
  • przyjmowanie korespondencji na dziennik podawczy,
  • przyjmowanie poczty elektronicznej (e-urzad@piotrkow.pl),
  • wykonywanie usług ksero,

 

LISTA REALIZOWANYCH PROCEDUR:

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 5 =
Link
5 + 5 =