• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, wydłuża się do 60 dni terminy:        1. na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2.   na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Stanowisko ds. ośrodków szkolenia i instruktorów oraz stacji diagnostycznych i diagnostów

ADRES:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28 (wejście B), kolejka "B"
 

TELEFON:

Tel. (44) 732 18 13; 732 18 21
 

CZYNNE:

poniedziałek - piątek 8.00-17.00


 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁATWIANYCH SPRAW:

  • Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
  • Wydanie/zmiana zakresu zezwolenia na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców,
  • Wpis do ewidencji instruktorów,
  • Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
  • Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu, znaków legalizacyjnych lub naklejki na szybę,
  • Wydanie uprawnień dla diagnosty.

LISTA REALIZOWANYCH PROCEDUR:

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 3 =
Link
8 + 3 =