• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Stanowisko ds. ośrodków szkolenia i instruktorów oraz stacji diagnostycznych i diagnostów

ADRES:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28 (wejście B),
Stanowisko B
 

TELEFON:

Tel. (44) 732 18 13; 732 18 21
 

CZYNNE:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 - 15.30
wtorek: 8.00 - 17.00


 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁATWIANYCH SPRAW:

  • Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
  • Wydanie/zmiana zakresu zezwolenia na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców,
  • Wpis do ewidencji instruktorów,
  • Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
  • Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu, znaków legalizacyjnych lub naklejki na szybę,
  • Wydanie uprawnień dla diagnosty.

LISTA REALIZOWANYCH PROCEDUR:

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 9 =
Link
4 + 9 =