• AWARIA BILETERA!!! Brak możliwości rezerwacji kolejki na stronie BOM.
 • UWAGA!!! Strona w przebudowie! Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre dokumenty pdf nie są w pełni dostępne (staramy się sukcesywnie zamieniać je na dostępne pliki Word),
 • pochodzące z różnych źródeł,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Mycka.
 • E-mail: l.mycka@piotrkow.pl
 • Telefon: 44 732 77 43

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołaniaNa niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10
 • E-mail: e-urzad@piotrkow.pl
 • Telefon: 44 732 77 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego obsługuje klientów w 4 lokalizacjach:

1. Budynek przy Pasażu K. Rudowskiego 10.Wejście główne do Urzędu jest oznakowane i znajduje się na ścianie frontowej od strony Pasażu K. Rudowskiego 10. Wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone umożliwiające dostęp dla osób na wózku inwalidzkim. Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem zlokalizowany jest parking z wydzielonymi, oznakowanymi i przystosowanymi stanowiskami przeznaczonymi dla samochodów osób niepełnosprawnych.  Przejście do holu jest przez wiatrołap. W holu po lewej stronie znajduje się Punkt Informacyjny, a na ścianie przy schodach umieszczona jest tablica informacyjna. Na „półparterze” znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, do której prowadzą schody. Dostęp do „półparteru” budynku dla osób na wózkach inwalidzkich jest możliwy od Strony Urzędu Stanu Cywilnego.

Wejście do Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowane jest na ścianie szczytowej budynku, od strony ul. Próchnika. Przed budynkiem znajduje się parking z wydzielonymi, oznakowanymi i przystosowanymi stanowiskami przeznaczonymi dla samochodów osób niepełnosprawnych. Do budynku można dostać się po schodach lub zewnętrzną windą przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy dolnej stacji windy znajduje się dzwonek i tablica informacyjna o treści: „Informacja dla osób niepełnosprawnych, przed uruchomieniem windy zadzwoń”. Naciśnięcie przycisku powoduje przywołanie pracownika urzędu. Osoby, na wózkach inwalidzkich, które chcą skorzystać z toalety dla osób niepełnosprawnych powinny skorzystać z windy zlokalizowanej przy wejściu do Urzędu Stanu Cywilnego.  Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze budynku. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast realizowane jest prawo wstępu z psem asystującym dla osób niepełnosprawnych. W budynku funkcjonuje system kolejkowy wizualny i dźwiękowy obsługujący stanowiska Biura Obsługi Mieszkańców. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Usługa wideotłumacza języka migowego dostępna jest w budynku Urzędu Miasta na ul. Szkolnej 28 (wejście A), w godzinach pracy Urzędu Miasta.

2. Budynek przy ul. Szkolnej 28 (wejście A, B).W budynku są dwa oznakowane literami „A” i „B” wejścia znajdujące się na ścianie frontowej od strony ul. Szkolnej. Przed budynkiem zlokalizowany jest parking z wydzielonymi, oznakowanymi i przystosowanymi miejscami przeznaczonymi dla samochodów osób niepełnosprawnych, które znajdują się przy obu wejściach. 

Wejście A wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone umożliwiające dostęp dla osób na wózku inwalidzkim. Wejście do budynku jest na poziomie chodnika. Po lewej stronie wejścia znajduje się zewnętrzna winda przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, którą uruchamia pracownik Biura Obsługi Mieszkańców po wcześniejszym skorzystaniu przez klienta z dzwonka zamontowanego przy windzie. Hol znajduje się po lewej stronie klatki schodowej, do której prowadzi wiatrołap. W holu znajduje się Punkt Informacyjny, natomiast po prawej stronie, przy klatce schodowej, umieszczona jest tablica informacyjna. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze budynku, w specjalnie do tego przygotowanym pokoju. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast realizowane jest prawo wstępu z psem asystującym. W pokoju przeznaczonym dla obsługi osób niepełnosprawnych, znajdującym się po lewej stronie Punktu Informacyjnego, znajduje się wideotłumacz języka migowego. Usługa dostępna jest w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Wejście B wyposażone jest w jednoskrzydłowe przeszklone drzwi. Do budynku prowadzą schody. Po prawej stronie znajduje się winda, która umożliwia komunikację między wszystkimi piętrami budynku. Winda dostępna jest dla osób na wózku inwalidzkim. Na panelu windy wyświetla się numer piętra oraz słychać komunikat dźwiękowy, a także posiada znaki wyczuwalne dotykiem.

W pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do holu prowadzi wiatrołap. W holu na parterze zlokalizowany jest Punkt Informacyjny, a na drzwiach prowadzących na klatkę schodową znajduje się tablica informacyjna. Na parterze znajdują się stanowiska obsługowe Biura Obsługi Mieszkańców. Na parterze dostępna jest również toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz dla matki z dzieckiem. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast realizowane jest prawo wstępu z psem asystującym. W budynku funkcjonuje system kolejkowy wizualny i dźwiękowy obsługujący stanowiska Biura Obsługi Mieszkańców. Usługa wideotłumacza języka migowego dostępna jest w wejściu A, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna.
 

3. Budynek przy ul. Zamurowej 11 (CIT)Wejście do Centrum Informacji Turystycznej jest oznakowane i znajduje się na ścianie frontowej budynku od ul. Starowarszawskiej. Wyposażone jest w drzwi jednoskrzydłowe w połowie przeszklone, umożliwiające dostęp dla osób na wózku inwalidzkim. Do budynku prowadzi podwyższenie (jeden schodek) oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przejście prowadzi bezpośrednio do pomieszczenia obsługi klienta. W pomieszczeniu zgromadzone są gabloty i stojaki z materiałami promocyjnymi, które są ogólnodostępne.  Przed budynkiem brak wydzielonego parkingu, bez oznakowanych i przystosowanych stanowisk przeznaczonych dla samochodów osób niepełnosprawnych. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast realizowane jest prawo wstępu z psem asystującym dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Usługa wideotłumacza języka migowego dostępna jest w budynku Urzędu Miasta na ul. Szkolnej 28 (wejście A), w godzinach pracy Urzędu Miasta.

4. Budynek przy ul. Farnej 8.Wejście do Biura Partnerstwa i Funduszy jest oznakowane i znajduje się na ścianie frontowej budynku od ul. Starowarszawskiej. Wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe jednolite uniemożliwiające dostęp dla osób na wózku inwalidzkim. Brak podjazdu. Do budynku prowadzi podwyższenie (jeden schodek). Przejście prowadzi przez krótki wiatrołap do pomieszczenia obsługi klienta. Przed budynkiem brak wydzielonego parkingu, bez oznakowanych i przystosowanych stanowisk przeznaczonych dla samochodów osób niepełnosprawnych. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast realizowane jest prawo wstępu z psem asystującym dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Usługa wideotłumacza języka migowego dostępna jest w budynku Urzędu Miasta na ul. Szkolnej 28 (wejście A), w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 8 =
Link
7 + 8 =