• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, wydłuża się do 60 dni terminy:        1. na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2.   na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Druki do pobrania

 • Oświadczenie podmiotu w sprawie ujawnienia danych osobowych na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - załącznik nr 1,
 • Oświadczenie podmiotu o wyrażeniu zgody na złożenie petycji w jego interesie - załączniki nr 2 i nr 3.

Załączniki

 1. Załącznik nr 1

  (docx) 0.01mb

 2. Załącznik nr 2

  (docx) 0.01mb

 3. Załącznik nr 3

  (docx) 0.01mb

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 3 =
Link
5 + 3 =