• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, wydłuża się do 60 dni terminy:        1. na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2.   na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Stanowisko ds. meldunkowych

STANOWISKO DS. MELDUNKOWYCH

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28 (wejście B)
Stanowisko G,  Parter
 

TELEFON:

tel. (44) 732 77 52
wewnętrzny -752


CZYNNE:

poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00.
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAŁATWIANYCH SPRAW:

 • Wydawanie zaświadczeń a akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
 • Udostępnianie danych osobowych osób zameldowanych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
 • Zameldowanie na pobyt stały
 • Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
 • Zameldowanie cudzoziemców
 • Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
 • Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy trwający ponad 6 miesięcy
 • Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
 • Zgłoszenie pobytu czasowego
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 


LISTA REALIZOWANYCH PROCEDUR:Łódzki Urząd Wojewódzki uruchomił internetową rezerwację wizyt osób chcących złożyć wnioski o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium RP, zaproszenia oraz zezwolenia na pracę.

Rezerwacji  należy dokonać na stronie www.rezerwacje.lodzkie.eu


 

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 8 =
Link
9 + 8 =