• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, wydłuża się do 60 dni terminy:        1. na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2.   na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Stanowisko ds. dowodów osobistych

STANOWISKO DS. DOWODÓW OSOBISTYCH

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28 (wejście B)
stanowisko F, parter
 

TELEFON:

tel. (44) 732-77-05
 

CZYNNE:

poniedziałek - piątek 8.00-17.00
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁATWIANYCH SPRAW:

  • Wyrabianie dowodu osobistego
  • Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych
  • Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
  • udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
  •  

LISTAREALIZOWANYCH PROCEDUR:


Uzyskaj dodatkowe informacje dotyczące dowodu osobistego 

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 2 =
Link
3 + 2 =