• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Stanowisko ds. dowodów osobistych

STANOWISKO DS. DOWODÓW OSOBISTYCH

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28 (wejście B)
Stanowisko F, parter
 

TELEFON:

tel. (44) 732-77-05
 

CZYNNE:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 - 15.30
wtorek: 8.00 - 17.00

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁATWIANYCH SPRAW:

  • Wyrabianie dowodu osobistego
  • Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych
  • Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
  • udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
  •  

LISTAREALIZOWANYCH PROCEDUR:


Uzyskaj dodatkowe informacje dotyczące dowodu osobistego 

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 8 =
Link
3 + 8 =