• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Umów wizytę urzędnika w domu

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uruchomił usługę skierowaną do osób starszych, chorych lub mających problemy z poruszaniem się.

Telefonując pod numer bezpłatnej infolinii:   800 241 251
bądź do punktu informacyjnego :

  •     na ul. Szkolnej 28 (wejście A),  nr tel. 44 732 18 00,
  •     na ul. Szkolnej 28 (wejście B), nr tel. 44 732 18 01,
  •     na Pasażu Rudowskiego 10,  nr tel. 44 732 77 01,

lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl,

można umówić się na wizytę urzędnika w domu, w dowolnej sprawie.

Należy  tylko  określić  rodzaj  sprawy,  którą chce się załatwić, podać powód uniemożliwiający załatwienie sprawy w siedzibie Urzędu, podać numer kontaktowy bądź  adres e-mail. Po zarejestrowaniu się urzędnik właściwy w sprawie poinformuje zainteresowaną osobę o terminie spotkania w domu interesanta. Urzędnik wyposażony w odpowiednie druki i formularze, a także w służbowy identyfikator i stosowne upoważnienie Sekretarza Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odwiedzi zainteresowanego w umówionym dniu i o umówionej godzinie.

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 2 =
Link
7 + 2 =