• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Stanowisko ds. skarg i wniosków

ADRES

II piętro, pokój 243,
ul. Szkolna 28 (wejście B)


TELEFON

tel. (44) 732 18 90
 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW


poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 - 15.30
wtorek 9.00 - 17.00
 

Informacje dotyczące załatwianych spraw:

  • przyjmowanie skarg i wniosków od klientów Urzędu Miasta
  • przyjmowanie skarg i wniosków pod numerem telefonu (44) 732-18-90
  • informacje dotyczące procedur regulujących przyjmowanie skarg i wniosków
  • rozpatrywanie petycji wpływających do Urzędu Miasta

Lista realizowanych procedur 

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 1 =
Link
3 + 1 =