• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Biuro Obsługi Mieszkańców

CEL DZIAŁALNOŚCI


Celem działania Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest świadczenie usług najwyższej jakości, tj. profesjonalna, szybka obsługa mieszkańców w przyjaznej i życzliwej atmosferze.

BOM jest podstawowym punktem konsultacyjnym dla klientów w sprawach załatwianych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, „punktem pierwszego kontaktu”, miejscem pozyskiwania informacji o obowiązujących w Urzędzie procedurach i innych informacji istotnych dla osób załatwiających sprawy urzędowe.


BIURO REALIZUJE

  • ideę jawności i przejrzystości działania administracji publicznej oraz podejmuje działania na rzecz kształtowania i wzmacniania kultury prawnej obywateli,
  • monitoruje zgłaszane potrzeby klientów Urzędu i dostosowuje oferty do tych oczekiwań,
  • udziela wyczerpujących informacji o trybie załatwiania poszczególnych spraw, wymaganych dokumentach, terminach, opłatach i trybie odwoławczym,
  • wydaje druki formularzy, karty informacyjne oraz udziela pomocy w ich wypełnianiu, 
  • udziela informacji o strukturze organizacyjnej Urzędu, zakresie działania poszczególnych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych miasta,
  • udziela informacji o prawie miejscowym, w tym wysokości opłat i podatków lokalnych.


NAGRODY I CERTYFIKATY BOM


Najbardziej Przyjazny Urząd Administracji Samorządowej Województwa Łódzkiego w 2004 r.

Zdjęcie przedstawiające nagrodę w konkursie  - Najbardziej Przyjazny Urząd Administracji Samorządowej Województwa Łódzkiego w 2004 r.Urząd Miasta w kategorii „duże urzędy administracji publicznej” otrzymał główną nagrodę w konkursie na „Najbardziej przyjazny urząd administracji samorządowej Województwa Łódzkiego w 2004r.”. Konkurs realizowany był pod patronatem szefa Służby Cywilnej a organizatorem była Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi. Decyzję o przyznaniu nagrody piotrkowskiemu magistratowi podjęła kapituła konkursu po rekomendacji audytorów, którzy odwiedzali urzędy i kontrolowali sposób pracy oraz profesjonalność w kontaktach z klientami – mieszkańcami. Kapituła przede wszystkim wysoko oceniła sprawnie funkcjonujące Biuro Obsługi Mieszkańców wraz z systemem obsługi, zorganizowanym w oparciu o wspólną salę z systemem biletowym, gdzie załatwiane są od początku do końjca wszystkie sprawy mieszkańców. W funkcjonowaniu urzędu odczuwa się planowanie rozwoju i wizję działania na przyszłość.

Zdjęcie certyfikatu zarządzania jakością, zgodny z normami ISO 9001:2008 oraz 27001:2005

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego posiada certyfikat zarządzania jakością, zgodny z normami ISO 9001:2008 oraz 27001:2005.
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 9 =
Link
2 + 9 =