• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Osoby niepełnosprawne

Jak poruszać się po Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - informacja dla Głuchych


Wyrobienie i odbiór dowodu osobistego


Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego


Wideotłumacz

 
Biuro Obsługi Mieszkańców  uprzejmie informuje, że wraz z początkiem nowego 2016 roku, upraszcza organizację obsługi w języku migowym, a tym samym ułatwia komunikację w sprawach urzędowych osobom posługującym się tym językiem.
Dotychczas  należało wcześniej zgłosić taką potrzebę do Urzędu Miasta, obecnie dzięki wykorzystaniu systemu Wideotłumacza , obsługa taka jest możliwa bez uprzedzenia i przez niemalże cały czas pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30, a we wtorki od godziny 8.00 do 17.00.
Wideotelefon zainstalowano w jednym z pomieszczeń Punktu Informacyjnego na ul. Szkolnej 28 (wejście A) . Lokalizacja ta zapewnia wygodę i dyskrecję klientom Urzędu, ponadto jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Usługa tłumaczenia realizowana będzie przez certyfikowanych tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) i systemu językowo – migowego (SJM).

 

Jak poruszać się po Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - informacja dla niewidomych

Opis wejścia do budynku przy Pasażu Rudowskiego 10:
Przed wejściem do budynku znajdują się trzy stopnie schodów wznoszące się do góry. Z prawej strony jest podjazd/pochylnia prowadząca do tych samych drzwi wejściowych. Po wejściu do budynku (3 metry na wprost) znajdują się drugie drzwi wejściowe, a za nimi hol dla klientów. W holu (po skręceniu w lewą stronę) znajduje się punkt informacyjny urzędu, a w nim osoby, które możesz poprosić o pomoc we wskazaniu drogi do kas, Urzędu Stanu Cywilnego.
W celu wejścia do kas lub pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego musisz po wejściu do holu skręcić w lewo (wzdłuż blatu punktu informacyjnego), po około 4 metrach wejść po 6 schodach do góry. Korytarz, na którym będziesz, ma długość około 8 metrów i szerokość ponad 2 metry. Po lewej stronie korytarza masz odpowiednio kolejne pomieszczenia: toaleta ok. pół metra od schodów (w celu skorzystania z toalety poproś o klucz do niej pracowników punktu informacyjnego), a po ok. 6 metrach wejście do pokoju ze stanowiskami kas oraz punktów Urzędu Stanu Cywilnego. Istnieje również możliwość wejścia lub wjechania windą (od strony wschodniej budynku) do Sali ślubów USC. Jednak wejście to jest tylko dostępne podczas uroczystości ślubnych lub na szczególne żądanie (dzwonek do windy) osób niepełnosprawnych.
W celu załatwienia pozostałych spraw świadczonych w budynku przy Pasażu Rudowskiego 10, wizyty w poszczególnych referatach należy skontaktować się z pracownikami telefonicznie, internetowo lub osobiście w punkcie informacyjnym na parterze budynku, przekazując osobie z Punktu Informacyjnego, w jakim celu przychodzisz do Urzędu lub w jakim referacie albo, z jakim pracownikiem chcesz załatwić sprawę. Na podstawie tych informacji zostanie poproszony wskazany pracownik urzędu o zejście na parter i załatwienie Twojej sprawy.  Zachęcamy również do załatwiania spraw drogą elektroniczną (epuap.gov.pl , obywatel.gov.pl , biznes.gov.pl).

Opis wejścia do budynku przy ul. Szkolnej 28:

Wejście - budynek A
Wejście do budynku znajduje się 2 metry od chodnika dla pieszych. Obok wejścia (metr w lewo i ok. 2 metry na wprost) znajduje się winda. W celu wezwania windy (docelowo winda jedzie tylko na podwyższony parter – punkt obsługi klientów BOM) należy nacisnąć przycisk dzwonka znajdujący się po prawej stronie windy i poczekać na obsługę. Po wejściu do budynku drzwiami frontowymi, za ok. 1 metr znajdują się drugie drzwi wejściowe, a po ok. 4 metrach, znajduje się 7 stopni schodów prowadzących na parter. Wejście do punku informacyjnego BOM znajduje się po lewej stronie. Tuż po wejściu do pomieszczenia, wzdłuż prawej strony, jest blat, za którym znajdują się pracownicy punktu informacyjnego.
Idąc dalej holem przed punktem informacyjnym, po przejściu ok. 5 metrów natrafimy na drzwi prowadzące do pokoju przechodniego, po przejściu pierwszych drzwi około metr dalej znajdują do drugich, za którymi znajduje się punkt ewidencji gruntów i budynków.
Po wejściu drzwiami frontowymi i pokonaniu 7 stopi schodów możemy też udać się prosto - do korytarza, w którym po skręceniu w prawo znajduje się toaleta dla interesantów pierwsze drzwi po prawo w korytarzu, a po przejściu koło 4 metrów znajdują się drzwi do miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W celu załatwienia pozostałych spraw świadczonych w budynku przy Szkolnej 28 budynek A, wizyty w poszczególnych referatach należy skontaktować się z pracownikami telefonicznie, internetowo lub osobiście - w punkcie informacyjnym na parterze budynku informując osobę z Punktu Informacyjnego, w jakim celu przychodzisz do Urzędu lub w jakim referacie albo, z jakim pracownikiem chcesz załatwić sprawę. Na podstawie tych informacji zostanie poproszony pracownik urzędu o zejście na parter i załatwienie Twojej sprawy.

Wejście – budynek B
Schody do budynku znajdują się ok. 5 metrów od chodnika dla pieszych. Po prawej stronie schodów jest wejście do windy. Należy ją przywołać przyciskiem umieszczonym po lewej stronie. Po wejściu po siedmiu stopniach schodów, po ok. 1 metrze znajdują się pierwsze drzwi i za ok. kolejne 2 metry drugie drzwi wejściowe. Po skręceniu w prawo i po przejściu ok. 10 metrów znajdują się drzwi do sali obsługi klientów w zakresie m.in. wydawania dowodów osobistych, zaświadczeń o zameldowaniu lub wymeldowaniu. W sali usytułowane są stanowiska obsługi zarówno wzdłuż lewej i prawej ściany (w odległości ok. 3 – 4 metrów od drzwi).
Przed wejściem do sali po prawej stronie znajduje się poczekalnia dla klientów.
Jeśli natomiast po wejściu po schodach do budynku skierujesz się na wprost, to po ok. 6 metrach usytułowane jest stanowisko punktu informacyjnego BOM. Jeśli stwierdzisz, że potrzebujesz pomocy wskazaniu drogi do właściwego stanowiska, to zwróć się w tym celu do pracownika punktu. Po skręceniu w lewo przed punktem informacyjnym, po prawej stronie, mieści się okienko pierwszej kasy. Dwa metry dalej umiejscowione są drzwi do sali obsługi Referatu Komunikacji. Po ich przejściu: po prawej stronie (za dwa metry) znajduje się drugie okienko kasy, a po lewej stronie szerokie wejścia do sali obsługi z ośmioma stanowiskami. Biurka w sali obsługi rozmieszczone są wzdłuż ściany (na długości ok. 12 metrów) naprzeciwko wejścia (po przejściu 5-6 metrów). Stanowisko nr 1 znajduje się po prawej stronie Sali, natomiast nr, 8 jako pierwsze od lewej strony. Klienci do poszczególnych stanowisk proszeni są do stanowisk przez pracowników obsługi w kolejności przyjścia.
Osoby chcące załatwić sprawę w innych referatach znajdujących się na wyższych piętrach budynku B mogą wcześniej umówić się telefonicznie lub po przyjściu do urzędu zgłosić w punkcie informacyjnym BOM cel swojej wizyty, (do jakiego referatu lub jaką sprawę chcą załatwić). Pracownik punktu informacyjnego poprosi wskazanego pracownika urzędu o zejście na partej i załatwienie Twojej sprawy. Jedynym stanowiskiem obsługi klientów na pierwszym piętrze jest Stanowisko ds. działalności gospodarczej. Aby się dostać do stanowiska trzeba po minięciu drugich drzwi wejściowych na parterze przejść ok. 2 metry na wprost, skręcić w prawo (1 metr) i następnie w lewo. Po ok. 3 metrach (minąwszy framugi) drzwiowe znajdują się schody – UWAGA – po lewej stronie znajdują się schody w dół do pomieszczeń technicznych, natomiast wzdłuż prawej ściany na pierwsze piętro. Po wejściu na półpiętro schody „zakręcają” o 180 stopni i finalnie prowadzą na pierwsze piętro budynku – po ok. jednym metrze z prawej strony jest hol ze stanowiskami. Można się tam również dostać windą (wciskając przycisk „1 piętro”). Po wyjściu z windy należy przejść ok. 5 metrów na wprost i po lewej stronie umieszczone są drzwi do holu, w którym są stanowiska ds. działalności gospodarczej (UWAGA – po ok. 8 metrach idąc na wprost z windy są schody na parter). Dwa biurka są po lewej stronie (wzdłuż ściany): pierwsze tuż po wejściu do holu, a drugie po ok. 4 metrach.

Jeśli masz jakieś uwagi lub propozycje dotyczące obsługi osób niewidomych w naszym urzędzie skontaktuj się z koordynatorem ds. dostępności: Filip Mędrzycki, telefon 44 732 30 27.
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 1 =
Link
7 + 1 =