• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, wydłuża się do 60 dni terminy:        1. na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2.   na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Osoby niepełnosprawne

Jak poruszać się po Urzędzie Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoWyrobienie i odbiór dowodu osobistego
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Wideotłumacz

 
Biuro Obsługi Mieszkańców  uprzejmie informuje, że wraz z początkiem nowego 2016 roku, upraszcza organizację obsługi w języku migowym, a tym samym ułatwia komunikację w sprawach urzędowych osobom posługującym się tym językiem.

Dotychczas  należało wcześniej zgłosić taką potrzebę do Urzędu Miasta, obecnie dzięki wykorzystaniu systemu Wideotłumacza , obsługa taka jest możliwa bez uprzedzenia i przez niemalże cały czas pracy Urzędu tj. od godz. 8.00 do godz. 15.30.

Wideotelefon zainstalowano w jednym z pomieszczeń Punktu Informacyjnego na ul. Szkolnej 28 (wejście A) . Lokalizacja ta zapewnia wygodę i dyskrecję klientom Urzędu, ponadto jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Usługa tłumaczenia realizowana będzie przez certyfikowanych tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) i systemu językowo – migowego (SJM).
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 3 =
Link
9 + 3 =