• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Stanowiska ds. praw jazdy

ADRES:


Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28 (wejście B), kolejka "A"
 

TELEFON:

Tel. (44) 732 18 13; 732 18 21
 

CZYNNE:

poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁATWIANYCH SPRAW:

 • Uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,
 • Międzynarodowe prawa jazdy,
 • Wtórniki uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,
 • Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie,
 • Wymiana prawa jazdy na nowej generacji,
 • Zwrot zatrzymanego prawa jazdy,
 • Przywrócenie cofniętych uprawnień,
 • Wydanie prawa jazdy po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,
 • Wydanie prawa jazdy przed upływem orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów,
 • Przekazanie akt kierowcy po egzaminie negatywnym do wskazanego Ośrodka Ruchu Drogowego,
 • Wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów z akt ewidencyjnych Referatu Komunikacji.

LISTA REALIZOWANYCH PROCEDUR:

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 9 =
Link
1 + 9 =