• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Stanowiska ds. praw jazdy

ADRES:


Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28 (wejście B),
Stanowisko A
 

TELEFON:

Tel. (44) 732 18 13; 732 18 21
 

CZYNNE:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 - 15.30
wtorek: 8.00 - 17.00
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁATWIANYCH SPRAW:

 • Uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,
 • Międzynarodowe prawa jazdy,
 • Wtórniki uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,
 • Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie,
 • Wymiana prawa jazdy na nowej generacji,
 • Zwrot zatrzymanego prawa jazdy,
 • Przywrócenie cofniętych uprawnień,
 • Wydanie prawa jazdy po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,
 • Wydanie prawa jazdy przed upływem orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów,
 • Przekazanie akt kierowcy po egzaminie negatywnym do wskazanego Ośrodka Ruchu Drogowego,
 • Wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów z akt ewidencyjnych Referatu Komunikacji.

LISTA REALIZOWANYCH PROCEDUR:

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 4 =
Link
9 + 4 =