• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

FFD I - Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Symbol:

FFD I

Referat Dochodów
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 67, 44 732 77 68

Pobierz i wypełnij wniosek – FFD I

Wniosek możesz też otrzymać w Urzędzie Miasta.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

• Pasażu K. Rudowskiego 10,
• ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski

Do miesiąca – od dnia wszczęcia postępowania.

Masz prawo odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miasta. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od doręczenia postanowienia.

Brak.

• art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r  Ordynacja podatkowa

Załączniki

  1. Wniosek

    (doc) 0.05mb

  • Referat: Referat Dochodów
  • Kategoria: Podatki
  • Data publikacji: 2020-10-12
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 4 =
Link
1 + 4 =