• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Dyrektor

Adres

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28 (wejście B)
pok. 245, II piętro
 

TELEFON

tel. (44) 732-77-44
 

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek 7.30-15.30


DYREKTOR

Dyrektorem Biura Obsługi Mieszkańców jest pani Renata Karbowniczek.


INFORMACJE O REALIZOWANYCH ZADANIACH:

  • sprawuje nadzór organizacyjny nad pracą stanowisk  obsługowych w Biurze Obsługi Mieszkańców, w tym nadzór nad realizacją zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ubiorów służbowych obowiązujących w BOM.
  • nadzoruje system informacji dla klientów, w tym aktualizację kart informacyjnych i druków wniosków stosowanych w procedurach obowiązujących w Urzędzie.
  • nadzoruje rozpatrywanie skarg i wniosków rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta.
  • nadzoruje redakcję i aktualizację strony internetowej www.bom.piotrkow.pl.
  • nadzoruje i organizuje prace kancelaryjne i obieg korespondencji, w tym ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej, realizowanie wysyłki korespondencji urzędowej, wydawanie korespondencji  przychodzącej poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu.
  • nadzoruje badania w zakresie oceny jakości usług administracyjnych świadczonych w Urzędzie, potrzeb i  oczekiwań klientów.
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 6 =
Link
2 + 6 =