• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK II - Wydanie zaświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego

Symbol:

IGK II

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 28, fax 44 732 18 23

Opłata skarbowa: 17,00 zł

Opłaty dokonuje się w kasach Urzędu (kasy czynne poniedziałek- piątek w godz. 800 – 1700)
przy Pasażu Rudowskiego 10 lub przy ul. Szkolnej 30/38 lub bezpośrednio na konto UM:
GETIN NOBLE BANK SA  55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta ul. Szkolna 28 lub przesłać na adres Urzędu.

W ciągu jednego tygodnia.

Zażalenie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, składa się do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, delegaturze lub w sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.

  • art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r., poz.2096 ze zmianami).

Załączniki

  1. Wniosek

    (doc) 0.05mb

  • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  • Kategoria: Lokale komunalne
  • Data publikacji: 2020-11-02
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 8 =
Link
4 + 8 =