• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

SPN VII - Oddanie nieruchomości w dzierżawę/użyczenie

Symbol:

SPN VII

Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 50
fax: 44 732 18 04

1. Wypełniony wniosek. Pobierz SPN VII.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Kopię mapy z proponowanymi granicami dzierżawy/użyczenia - jeżeli wniosek dotyczy dzierżawy części nieruchomości.

Opłata skarbowa: 

 • nie podlega przepisom ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Dwa miesiące od daty zebrania pełnej dokumentacji w sprawie.

Spory, które dotyczą zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia rozstrzyga Sąd w Piotrkowie Trybunalskim.

1. Do wniosku o dzierżawę / użyczenie nieruchomości gruntowych, na których wzniesione są obiekty z nakładów poniesionych przez wnioskodawcę lub jego poprzednika prawnego należy dołączyć:

 • prawa do nakładów poniesionych na wybudowanie obiektu (np. umowa kupna-sprzedaży, darowizna, potwierdzenie nabycia spadku).
 • ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub użytkowanie obiektu (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
2. Sposób załatwienia sprawy - umowa dzierżawy/ użyczenia nieruchomości.

• Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
• Przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Referat Gospodarki Nieruchomościami
 • Kategoria: Nieruchomości
 • Data publikacji: 2020-10-13
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 9 =
Link
8 + 9 =