• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMG VIII - Zgłoszenie prac geodezyjnych

Symbol:

IMG VIII

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 07

1. Wypełniony wniosek. Pobierz IMG VIII.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Wykonawca we wniosku  wymienia materiały konieczne do wykonania pracy.

1. Zgodnie z  załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz.725 ze zmianami):
a. Opłaty z tytułu udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego znajdziesz w tabelach nr 5,7-9,10,13-14,16.
b. Opłaty za nośniki danych:

 • elektroniczne nośniki danych o pojemności do 4 GB oraz nośniki informacji nieelektronicznej - tabelach nr 1-16.
 • jeżeli konieczne jest użycie  nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, pobiera się opłatę ryczałtową - 5 zł. Jeżeli dostarczysz odpowiedni nośnik opłaty nie pobiera się.
 • jeżeli udostępnienie materiałów wymaga użycia zewnętrznego nośnika danych o pojemności większej niż 20 GB, musisz sam dostarczyć odpowiedni nośnik
c. Opłata za wysyłkę pod wskazany adres:
 • jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg - 10 zł,
 • jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg - 15 zł,
 • jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg - 20 zł.
2. Wysokość opłaty  i sposób jej obliczenia  znajdziesz w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

3. Opłatę wnosi się przed wydaniem materiałów.

4. Opłatę możesz wnieść na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A.
nr  15 1560 0013 2323 1404 1000 0001
lub w kasach Urzędu Miasta.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski,

lub wysłać online przez ePUAP - na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Miasta.

W terminie 10 dni od otrzymania zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych Urząd uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac. Udostępnia ich kopie za opłatą. Urząd może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.

Możesz odwołać się od decyzji w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty.  Odwołanie należy złożyć do:

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
ul. Tuwima 28, Łódź

za pośrednictwem:
Prezydenta Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego.

Masz 14 dni od daty otrzymania decyzji na złożenie odwołania.

Zawarte w treści formularza pola dotyczące:

 • celu lub zakładanego wyniku zgłaszanych prac geodezyjnych,
 • rodzaju zgłaszanych prac geodezyjnych,
 • listy zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w ocenie wykonawcy prac geodezyjnych są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych,
należy uzupełnić zgodnie z wartościami słownikowymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – załączniki nr 1, 2, i 3 do wzoru formularza ZG.

• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia  08.07.2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Załączniki

 1. Wniosek

  (pdf) 0.06mb

 • Referat: Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
 • Kategoria: Geodezja, kartografia, ewidencja gruntów
 • Data publikacji: 2020-10-12
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 4 =
Link
1 + 4 =