• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DEL XXII - Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Symbol:

DEL XXII

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 51
fax: 44 732 77 53

1. WYMAGANE DOKUMENTY:    

2. Do wglądu:

 •   dokument stwierdzający tożsamość.

Opłata skarbowa:

 • za wydanie zaświadczenia – 17 zł  w kasie urzędu; dowód wpłaty dołącza się do wniosku o wydanie zaświadczenia
 • za pełnomocnictwo – 17 zł w kasie urzędu; dowód wpłaty dołącza się do wniosku o wydanie zaświadczenia (w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika).

Wniosek należy złożyć osobiście w Referacie Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 (wejście B) stanowisko 15 parter.

Bez zbędnej zwłoki.

Odwołanie nie przysługuje.

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu,  zstępnemu bądź rodzeństwu.

 • art. 217 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020., poz. 1546 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 510 ze zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.01mb

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Dowody osobiste, sprawy meldunkowe
 • Data publikacji: 2020-11-06
 • Data modyfikacji: 2021-04-21
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 3 =
Link
6 + 3 =