• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Petycja 1/2020

Petycja 1/2020

Petycja w sprawie wydania zarządzenia o odstąpieniu miasta, spółek miejskich oraz instytucji nadzorowanych przez miasto od używania materiałów pirotechnicznych podczas imprez miejskich i sportowych odbywających się na terenie miasta.

Data wpływu petycji:

20.10.2020 r.
 

Przedmiot petycji: 

Wydanie zarządzenia o odstąpieniu miasta, spółek miejskich oraz instytucji nadzorowanych przez miasto od używania materiałów pirotechnicznych podczas imprez miejskich i sportowych odbywających się na terenie miasta.

Skan petycji:

Pobierz skan petycji

Dane podmiotu wnoszącego petycję*:

Maciej Kozielewski

 

Informacje dotyczące przebiegu rozpatrywania petycji:

  • Przewidywany termin oraz sposób załatwienia sprawy: 20.01.2021 r.
  • Opinie zasięgnięte w przedmiocie petycji: -------------
  • Wezwania / Ogłoszenia: -------------

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 


* w przypadku wyrażenia zgody na publikację danych osobowych na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 1 =
Link
6 + 1 =