• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Gdzie można pobrać deklarację ?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać na stronach internetowych Urzędu Miasta:


Papierowy druk deklaracji można otrzymać w Referacie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, ul. Szkolna 28 (wejście B), pok. 236.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 8 =
Link
9 + 8 =