• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

FFW I - Korekta podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego

Symbol:

FFW I

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon 44 732 77 14, 44 732 77 15, 44 732 30 43

1. Wypełniony wniosek. Pobierz FFW I.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Załącznik w postaci wypełnionego druku informacji wraz z odpowiednimi załącznikami
w  sprawie:

 • podatku od nieruchomości (IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3),
 • podatku rolnego (IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3),
 • podatku leśnego (IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3).

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Do 60 dni.

Od decyzji możesz odwołać się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Termin na odwołanie to 14 dni od daty  doręczenia decyzji.

Odwołanie możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).
Odwołanie możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

 • W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy informuje o tym stronę. Podaje przyczyny nie dotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.
 • Jeżeli nie dostarczysz kompletu dokumentów zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia.

• art. 2 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
• art.21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
• art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
• art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

 • Referat: Referat Podatków i Opłat Lokalnych
 • Kategoria: Podatki
 • Data publikacji: 2020-10-14
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 7 =
Link
4 + 7 =