• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DOP II - Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia

Symbol:

DOP II

Biuro Planowania Rozwoju Miasta
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 87

1. Wypełniony wniosek. Pobierz DOP II.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Załączniki:

 • Statut stowarzyszenia.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki. W zawiadomieniu podaje skład zarządu i adres siedziby jednostki, oraz doręcza statut stowarzyszenia.

Zasady te stosuje się odpowiednio w razie zmian w składzie zarządu i adresie siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz w statucie stowarzyszenia.

Odwołanie nie przysługuje.

1. Jeżeli nie złożysz kompletu wymaganych dokumentów zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w referacie.

2. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest zobowiązany zawiadomić o jej powołaniu organ nadzorujący, właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki. Termin na zawiadomienie to 14 dni od chwili jej powołania.

3. O wszelkich zmianach w statucie stowarzyszenia (skład zarządu, adres siedziby) należy poinformować właściwy organu nadzoru.  Termin to 14 dni od daty dokonania zmiany

• art. 20 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Biuro Planowania Rozwoju Miasta
 • Kategoria: Stowarzyszenia
 • Data publikacji: 2020-10-13
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 4 =
Link
1 + 4 =