• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

SPN XII - Wniosek o wykreślenie z działu III - go księgi wieczystej roszczenia Gminy Miasta Piotrków Trybunalski/o wykreślenie z działu IV - go księgi wieczystej hipoteki ustanowionej na rzecz Gminy Miasta Piotrków Trybunalski

Symbol:

SPN XII

Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 53
fax: 44 732 18 04

1. Wypełniony wniosek. Pobierz SPN XII.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Załączniki:

 • Dokument, który potwierdza następstwo prawne, np.: kopia aktu notarialnego (darowizna, poświadczenie dziedziczenia) lub kopia postanowienia sądu.
 • Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone).

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

30 dni od daty od daty zebrania pełnej dokumentacji w sprawie.

Odwołanie nie przysługuje.

1. Forma załatwienia sprawy:
• Pisemna zgoda na wykreślenie:

 • z działu III-go księgi wieczystej roszczenia Gminy Miasta Piotrków Trybunalski,
lub
 • z działu IV-go księgi wieczystej hipoteki ustanowionej na rzecz Gminy Miasta Piotrków Trybunalski.
2. Sposób odbioru:
• Osobiście,
• Pocztą, na adres wskazany we wniosku.

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
• Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece.
• Uchwała Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa Tryb. z dnia 29 marca 2006r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb., bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.05mb

 • Referat: Referat Gospodarki Nieruchomościami
 • Kategoria: Nieruchomości
 • Data publikacji: 2020-10-13
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 5 =
Link
8 + 5 =