• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

SPN VIII - Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Symbol:

SPN VIII

Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 55, 44 732 18 50
fax: 44 732 18 04

1. Wypełniony wniosek. Pobierz SPN VIII.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Sądowe stwierdzenie nabycia praw do spadku lub akt poświadczenia  dziedziczenia po zmarłych właścicielach nieruchomości.
(oryginał lub uwierzytelniona kopia dokumentów)

3. Pełnomocnictwo - jeżeli zostało udzielone.

4. Dokument, który potwierdza, że byłeś właścicielem nieruchomości - w dniu jej wywłaszczenia.

Opłata skarbowa: 

 • nie podlega przepisom ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

1. Wydanie decyzji administracyjnej - dwa miesiące od daty zebrania pełnej dokumentacji w sprawie.

2. Jeżeli  Wojewoda Łódzki wyznacza organ do załatwienia sprawy zwrotu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski lub Piotrkowa Trybunalskiego (miasta na prawach powiatu) - miesiąc od daty zebrania pełnej dokumentacji.

Możesz odwołać się od decyzji do:

Wojewody Łódzkiego
ul. Piotrkowska 104 , 90-926 Łódź

za pośrednictwem:
Prezydenta Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego.

Masz 14 dni od daty otrzymania decyzji na złożenie odwołania.

1. Wniosek mogą złożyć byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy.

2. Forma załatwienia sprawy:

• decyzja administracyjna – gdy nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa,
• Wystąpienie do Wojewody Łódzkiego o wyznaczenie organu do załatwienia sprawy zwrotu nieruchomości stanowiącej:

 • własność Gminy Piotrków Trybunalski,
lub
 • Piotrkowa Trybunalskiego (miasta na prawach powiatu).

• przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Referat Gospodarki Nieruchomościami
 • Kategoria: Nieruchomości
 • Data publikacji: 2020-10-13
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 4 =
Link
7 + 4 =