• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XXXV - Wymiana/przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy.

Symbol:

DRK XXXV

1. Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy – DRK XXXV.

2. Załączniki:

• aktualna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (dot. wymiany legitymacji);
• aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (do 60 lat – co 5 lat, powyżej 60 lat – co 30 miesięcy);
• aktualne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora (do 60 lat – co 5 lat, powyżej 60 lat – co 30 miesięcy).

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek należy złożyć w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:

• ul. Szkolna 28 lub
• Pasaż Karola Rudowskiego 10

Do 30 dni.

Odwołanie nie przysługuje.

Brak.

• art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 z późn. zm.)

Załączniki

  1. Wniosek

    (doc) 0.05mb

  • Referat: Referat Komunikacji
  • Kategoria: Prawo jazdy
  • Data publikacji: 2020-10-08
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 2 =
Link
9 + 2 =