• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

SPK XI - Wniosek o wydanie bezpłatnych materiałów informacyjnych i promocyjnych

Symbol:

SPK XI

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 91, 44 732 77 92

1. Wypełniony wniosek. Pobierz SPK XI.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Do 10 dni roboczych.

1. O wydanie bezpłatnych materiałów informacyjnych i promocyjnych mogą ubiegać się komórki organizacyjne Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jednostki podległe, organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, placówki naukowo-oświatowe, jednostki samorządowe i instytucje państwowe, prowadzące działalność na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Warunek: pobrane materiały będą kolportowane podczas imprez wystawienniczych (np. targi, akcje promocyjne), misji gospodarczych, wizyt inwestorów, wizyt dziennikarzy, wymian młodzieżowych  z zagranicy, imprez kulturalnych  i sportowych o charakterze międzynarodowym i krajowym, wizyt gości z miast partnerskich  i zaprzyjaźnionych itp.

2. W zależności od stanu ilościowego materiałów, zastrzega się możliwość wydania mniejszej ich ilości niż wymieniona we wniosku. Mogą być również dokonane zmiany dotyczące ich rodzaju lub wersji językowych.

3. Bezpłatne materiały wydane wnioskodawcy nie podlegają odsprzedaży.

4. Wnioskodawca musi dostarczyć do Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta sprawozdanie z realizacji projektu, w którym zostały wykorzystane bezpłatne materiały.*  Sprawozdanie należy złożyć w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia wydarzenia.

5. Niezłożenie sprawozdania, w wyznaczonym terminie,  może skutkować odmową wydania materiałów  w razie ponownego ubiegania się o ich wydanie przez okres 2 lat.
*nie dotyczy kierownictwa Urzędu Miasta

• art. 33 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Załączniki

 1. Sprawozdanie

  (docx) 0.02mb

 2. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta
 • Kategoria: Edukacja, oświata
 • Data publikacji: 2020-10-13
 • Data modyfikacji: 2021-03-31
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 4 =
Link
5 + 4 =