• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

SPK IV - Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i kubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej

Symbol:

SPK IV

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 91, 44 732 77 92

1. Wypełniony wniosek. Pobierz SPK IV.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Nazwa, siedziba oraz adres klubu sportowego.

3. Imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej.

4. Informacje o statucie. W szczególności: datę uchwalenia, datę zmiany, dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych, cel i teren działania.

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł.

2. Opłatę wnosi się w momencie składania wniosku.

Opłatę skarbową możesz wnieść na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A.
nr  55 1560 0013 2322 6887 8000 0003
lub w kasach Urzędu Miasta.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Do 7 dni.

Możesz  odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który  wydał decyzję. Termin to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Decyzję możesz:

 • odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta.
 • otrzymać pocztą.

• art. 4 i art. 7 ustawy  o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku.
• §8 rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dn. 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.
• art. 1, pkt. 1, lit. a) ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta
 • Kategoria: Stowarzyszenia
 • Data publikacji: 2020-10-13
 • Data modyfikacji: 2021-03-31
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 6 =
Link
9 + 6 =