• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

SPE V - Zwrot kosztów dowozu dziecka / ucznia niepełnosprawnego do przedszkola / szkoły / ośrodka

Symbol:

SPE V

Referat Edukacji
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 18 80

1. Wypełniony wniosek. Pobierz SPE V.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

3. Aktualne zaświadczenie, które potwierdza przyjęcie/uczęszczanie dziecka lub ucznia niepełnosprawnego do  przedszkola, szkoły lub ośrodka.

4. Informację, która dotyczy średniego zużycia paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu, według  danych producenta pojazdu.

5. Kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu. Jeżeli dowóz dziecka będzie odbywał się innym pojazdem niż rodzica lub opiekuna prawnego należy dołączyć oświadczenie właściciela pojazdu o jego użyczeniu w celu dowozu dziecka do placówki oświatowej.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

14 dni od dnia złożenia wniosku.

Odwołanie nie przysługuje.

1. Dowóz dziecka/ucznia niepełnosprawnego jest przyznawany na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

2. Jeżeli nie złożysz wszystkich dokumentów będziesz musiał je uzupełnić w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

3. Jeżeli nie uzupełnisz dokumentów w wyznaczonym terminie to wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

• art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.08mb

 • Referat: Referat Edukacji
 • Kategoria: Edukacja, oświata
 • Data publikacji: 2020-10-13
 • Data modyfikacji: 2021-03-31
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 5 =
Link
5 + 5 =