• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

SPE IV - Dowóz dziecka / ucznia niepełnosprawnego do przedszkola / szkoły / ośrodka

Symbol:

SPE IV

Referat Edukacji
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 18 00

1. Wypełniony wniosek. Pobierz SPE IV.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które uzyskasz w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).
Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Odwołanie nie przysługuje.

1. Dowóz dziecka/ucznia niepełnosprawnego jest przyznawany na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

2. Jeżeli nie złożysz wszystkich dokumentów będziesz musiał je uzupełnić w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

3. Jeżeli nie uzupełnisz dokumentów w wyznaczonym terminie to wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

• art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.07mb

 • Referat: Referat Edukacji
 • Kategoria: Edukacja, oświata
 • Data publikacji: 2020-10-13
 • Data modyfikacji: 2021-03-31
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 1 =
Link
7 + 1 =