• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XXXVIII - Zawiadomienie o uczestnictwie w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów/wykładowców.

Symbol:

DRK XXXVIII

Usługa jest bezpłatna.

Zawiadomienie należy złożyć w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:

• ul. Szkolna 28 lub
• Pasaż Karola Rudowskiego 10

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usług PWPW).

Niezwłocznie.

Odwolanie nie przysługuje.

Zaświadczenia należy składać do dnia 7 stycznia każdego roku.

Obowiązek uczestniczenia w warsztatach doskonalenia zawodowego nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia instruktora w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w przedmiotowych warsztatach.

Instruktor lub wykładowca, posiadający uprawnienia egzaminatora, może przedłożyć Staroście do dnia 7 stycznia każdego roku, zaświadczenie lub kopię zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego, zorganizowanych przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, według programu zatwierdzonego przez Marszałka Województwa.


 

• art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 z późn. zm.)

Załączniki

  1. Wniosek

    (docx) 0.02mb

  • Referat: Referat Komunikacji
  • Kategoria: Diagności, instruktorzy nauki jazdy
  • Data publikacji: 2020-10-08
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 3 =
Link
4 + 3 =