• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRM I - Wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Symbol:

DRM I

Biuro Rady Miasta
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 30, 44 732 77 29

 1. Wypełniony wniosek. Pobierz DRM I.
Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski,

lub wysłać online przez ePUAP.

Do 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Odwołanie nie przysługuje.

Brak.

• art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
• Uchwała Nr XI/46/79 Miejskiej Rady Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 października 1979 r. w sprawie przywrócenia do używalności i określenia herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmieniona Uchwałą Nr XVI/281/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 roku, Uchwałą Nr XXIV/429/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą Nr XXV/464/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 3 września 2008 r.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.05mb

 • Referat: Biuro Rady Miasta
 • Kategoria: Używanie herbu miasta
 • Data publikacji: 2020-10-12
 • Data modyfikacji: 2021-03-31
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 9 =
Link
1 + 9 =