• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMG IX - Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Symbol:

IMG IX

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 07

1. Wypełniony wniosek. Pobierz IMG IX.

2. Załącznik odpowiadający właściwemu materiałowi:
a. Zbiory danych EGiB – załącznik P1.
b. Rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzonych na podstawie bazy danych EGiB – załącznik P2.
c. Mapa ewidencji gruntów i budynków, mapa zasadnicza – załącznik P3.
d. Rejestr cen i wartości nieruchomości – załącznik P4.
e. Zbiory danych GESUT – załącznik P5.
f. Zbiory danych BDSOG – załącznik P6.
g. Zbiory danych BDOT500 – załącznik P7.
h. Inne materiały zasobu – załącznik P8.

Wniosek i załączniki możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

3. Inne  załączniki zawierające informacje, których nie uda się zamieścić we wniosku, np. określające obszar objęty wnioskiem.

1. Zgodnie z  załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz.725 ze zmianami):
a. Opłaty z tytułu udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego znajdziesz w tabelach nr 5,7-9,10,13-14,16.
b. Opłaty za nośniki danych:

 • elektroniczne nośniki danych o pojemności do 4 GB oraz nośniki informacji nieelektronicznej - tabelach nr 1-16.
 • jeżeli konieczne jest użycie  nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, pobiera się opłatę ryczałtową - 5 zł. Jeżeli dostarczysz odpowiedni nośnik opłaty nie pobiera się.
 • jeżeli udostępnienie materiałów wymaga użycia zewnętrznego nośnika danych o pojemności większej niż 20 GB, musisz sam dostarczyć odpowiedni nośnik.
c. Opłata za wysyłkę pod wskazany adres:
 • jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg - 10 zł,
 • jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg - 15 zł,
 • jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg - 20 zł.
2. Wysokość opłaty  i sposób jej obliczenia  znajdziesz w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

3. Opłatę wnosi się przed wydaniem materiałów.

4. Opłatę możesz wnieść na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A.
nr  15 1560 0013 2323 1404 1000 0001
lub w kasach Urzędu Miasta.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

• Pasażu K. Rudowskiego 10,
• ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski,

Bez zbędnej zwłoki.

Możesz odwołać się od decyzji w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty.  Odwołanie należy złożyć do:

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
ul. Tuwima 28, Łódź

za pośrednictwem:
Prezydenta Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego.

Masz 14 dni od daty otrzymania decyzji na złożenie odwołania.

Brak.

• Ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków.
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Załączniki

 1. Formularz P1

  (pdf) 0.06mb

 2. Formularz P2

  (pdf) 0.05mb

 3. Formularz P3

  (pdf) 0.05mb

 4. Formularz P4

  (pdf) 0.05mb

 5. Formularz P5

  (pdf) 0.05mb

 6. Formularz P6

  (pdf) 0.06mb

 7. Formularz P7

  (pdf) 0.05mb

 8. Wniosek

  (pdf) 0.07mb

 • Referat: Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
 • Kategoria: Geodezja, kartografia, ewidencja gruntów
 • Data publikacji: 2020-10-12
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 7 =
Link
9 + 7 =