• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMG IV - Rozgraniczenie nieruchomości

Symbol:

IMG IV

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 76 93

1. Wypełniony wniosek. Pobierz IMG IV.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

Wniosek muszą podpisać wszyscy właściciele lub użytkownicy wieczyści  nieruchomości.

2. Dokument, który potwierdza, że jesteś właścicielem nieruchomości.

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł.

Opłatę możesz wnieść na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A.
nr  55 1560 0013 2322 6887 8000 0003
lub w kasach Urzędu Miasta. 

2. Koszty związane z wynagrodzeniem geodety (ustalenie przebiegu granic nieruchomości) ponoszą strony postępowania. 
3. Wraz z decyzją zostanie wydane postanowienie, w którym:

 • ustalone zostaną ww. koszty,
 • wskazana  będzie osoba, która będzie musiała dokonać opłaty.
Ww. opłatę możesz wnieść na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A.
nr  15 1560 0013 2323 1404 1000 0001
lub w kasach Urzędu Miasta.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:
• Pasażu K. Rudowskiego 10,
• ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski,

lub wysłać online przez ePUAP - na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Miasta.

1. Wszczęcie postępowania – do 14 dni.
2. Wybranie (zamówienie publiczne) geodety, który ustali przebieg granic nieruchomości
– do 30 dni.
3. Czynności geodezyjne, dokumentacja – do 90 dni.
4. Wydanie decyzji – niezwłocznie po otrzymaniu odpowiednio wykonanej dokumentacji,
nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Jeżeli  jesteś niezadowolony z ustalenia przebiegu granicy, możesz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji przekazać sprawę do sądu.

Brak.

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
• Rozporządzenie  Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa  i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.05mb

 • Referat: Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
 • Kategoria: Geodezja, kartografia, ewidencja gruntów
 • Data publikacji: 2020-10-12
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 6 =
Link
1 + 6 =