• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

IMG I - Ustalenie numeru porządkowego

Symbol:

IMG I

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 76 93

1. Pobierz i wypełnij wniosek – IMG I

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Załączniki:
• Dokument potwierdzający władanie nieruchomością, jeżeli nie jesteś jej właścicielem,
• Kopia mapy z zaznaczonym budynkiem, którego dotyczy wniosek, np.: mapa zasadnicza,
• W przypadku wniosku o nadanie numeru dla budynku planowanego do wybudowania:

 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym, na którym wrysowany zostanie budynek, lub
 • decyzja o pozwoleniu na budowę z kopią projektu zagospodarowania działki stanowiącego załącznik do tej decyzji.

• Decyzję o warunkach zabudowy możesz uzyskać:
Pracownia Planowania Przestrzennego
ul. Farna 8, Piotrków Trybunalski.

• Decyzję o pozwoleniu na budowę możesz uzyskać:
Referat Architektury i Budownictwa,
ul. Szkolna 28.

Opłata skarbowa:
1. Od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku – brak.
2. Od wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego budynku -  17 zł.
3. Od żądania poświadczonej kopii wydanego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku - 5 zł od 1 strony dokumentu.

Dowód należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Opłatę skarbową możesz wnieść na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A.
nr  55 1560 0013 2322 6887 8000 0003
lub w kasach Urzędu Miasta.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski,

lub wysłać online przez ePUAP.

Nie dłużej niż 30 dni. Warunek to prawidłowo wypełniony wniosek wraz załącznikami.

Odwołanie nie przysługuje.

Jeżeli nie złożysz wszystkich dokumentów będziesz musiał je uzupełnić w terminie 7 dni.

 • Art. 47a oraz art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1368).

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
 • Kategoria: Geodezja, kartografia, ewidencja gruntów
 • Data publikacji: 2020-10-12
 • Data modyfikacji: 2022-05-25
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 1 =
Link
8 + 1 =