• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

CIT I - Wpis/zmiana wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Symbol:

CIT I

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Zamurowa 11
telefon: 44 732 60 50, 44 732 60 49

1. Wypełniony wniosek. 

2. Załączniki:


Wniosek i załączniki możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

Usługa jest bezpłatna.

1. Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

2. Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski

3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając wniosek na adres e-mail: cit@piotrkow.pl

Bez zbędnej zwłoki.

Odwołanie nie przysługuje.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Centrum Informacji Turystycznej
 • Kategoria: Usługi hotelarskie
 • Data publikacji: 2020-10-09
 • Data modyfikacji: 2022-06-24
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 3 =
Link
4 + 3 =