• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

CIT I - Wpis/zmiana wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Symbol:

CIT I

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Zamurowa 11
telefon: 44 732 60 50, 44 732 60 49

1. Wypełniony wniosek

2. Załączniki:
• Opis obiektu – załącznik nr 1,
• Deklarację – załącznik nr 2.

Wniosek i załączniki możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:
• Pasażu K. Rudowskiego 10,
• ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski

Bez zbędnej zwłoki.

Odwołanie nie przysługuje.

Jeżeli nie złożysz wszystkich dokumentów będziesz musiał je uzupełnić.

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Załączniki

  1. Wniosek

    (doc) 0.07mb

  • Referat: Centrum Informacji Turystycznej
  • Kategoria: Usługi hotelarskie
  • Data publikacji: 2020-10-09
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 4 =
Link
8 + 4 =