• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DEL XXIV - Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców

Symbol:

DEL XXIV

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 51, 44 732 77 52
fax: 44 732 77 53

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Szkolnej 28 wejście B, stanowisko 15 parter.
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usługi PWPW).

Kilka dni.

Odwołanie nie przysługuje.

Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta najwcześniej w dniu ogłoszenia wyborów a najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na terenie gminy:

1) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
2) w której czasowo przebywa (z wyjątkiem wyborów do Rady Miasta  oraz wyborów Prezydenta Miasta).

UWAGA! Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, na terenie której chcemy głosować.

O dopisaniu lub wpisaniu do spisu wyborców osób, o których mowa w art. 28, art. 29 §1 i art. 30 § 1 i 3, niezwłocznie zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania lub ostatniego zameldowania na pobyt stały.

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1319., art. 28-31),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015 r., poz.5, § 12).

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Wybory
 • Data publikacji: 2020-11-06
 • Data modyfikacji: 2021-04-21
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 7 =
Link
8 + 7 =