• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK L - Zgłoszenie zmian dotyczących uprawnień do wykonywania krajowego transportu drogowego

Symbol:

DRK L

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 30 33

1. Zawiadomienie o zmianach dotyczących uprawnień do wykonywania transportu drogowego – DRK L.

2. Załączniki:
Należy dołączyć dokumenty dotyczące zaistniałych zmian.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek należy złożyć w Punkcie Informacyjnym przy ul. Szkolnej 28 (wejście „B”) lub przesłać na adres Urzędu Miasta - ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Niezwłocznie.

Odwpołanie nie przysługuje.

Zgłoszenia zmian należy dokonać nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 2140 ze zm.),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE. z 2009r. Nr 300, poz. 51 ze zm.)

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.06mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Transport, taksówki, licencje, zezwolenia
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 8 =
Link
8 + 8 =