• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XLIX - Wniosek o zmianę zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenia prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne

Symbol:

DRK XLIX

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 30 33

1. Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – DRK XLIX.

2. Załączniki:

 • wykaz pojazdów, którymi będzie wykonywany transport (załącznik do wniosku).

1. Za zmianę zaświadczenia, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana
ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, pobiera się opłatę
w wysokości 25 zł.
2. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zmiany tego zaświadczenia, pobiera się, opłatę w wysokości 10 zł za każdy wypis.
3. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.
4. Opłatę administracyjną wnosi się przed odbiorem dokumentów.
5. Opłaty dokonuje się w Kasach Urzędu Miasta przy ulicy Szkolnej 28 lub przy Pasażu Karola
Rudowskiego 10.

Wniosek należy złożyć w Punkcie Informacyjnym przy ul. Szkolnej 28 (wejście „B”) lub przesłać na adres Urzędu Miasta - ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
w postaci dokumentu elektronicznego.

Do 7 dni.

Na wydane w toku postępowania postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w referacie prowadzącym sprawę.

 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 2140 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r.,  poz. 916 ze zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.04mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Transport, taksówki, licencje, zezwolenia
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 7 =
Link
3 + 7 =