• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XLIII - Wniosek o wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Symbol:

DRK XLIII

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 30 33

1. Wniosek o wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego - DRK XLIII.
2. Załączniki:

 • wykaz pojazdów, którymi będą wykonywane przewozy osób (załącznik do wniosku)
 • kserokopia świadectwa legalizacji taksometru,
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, z adnotacją, że pojazd spełnia wymogi do przewozu osób taksówką – „TAXI”,
 • zaświadczenie o niekaralności zatrudnionych kierowców (opatrzone datą nie wcześniejszą, niż miesiąc przed złożeniem wniosku)
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu/wypisów.

1. Opłata administracyjna – wyliczana wg obowiązujących stawek w zależności od okresu  na jaki udzielono licencji – za wydanie kolejnego wypisu - w wysokości 11 % opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
W przypadku zmiany wypisu - 5% opłaty podstawowej stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak
za udzielenie licencji.

2. Opłaty dokonuje się w Kasach Urzędu Miasta przy ulicy Szkolnej 28 lub przy Pasażu Karola Rudowskiego 10.

Wniosek należy złożyć w Punkcie Informacyjnym przy ul. Szkolnej 28 (wejście „B”) lub przesłać
na adres Urzędu Miasta - ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
w postaci dokumentu elektronicznego.

Do 30 dni.

Odwołanie nie przysługuje.

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.04mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Transport, taksówki, licencje, zezwolenia
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 6 =
Link
7 + 6 =