• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XLI - Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Symbol:

DRK XLI

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 30 33

1. Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy – DRK XLI.

2. Dowód uiszczenia opłaty za zmianę zezwolenia i za wypisy z zezwolenia.

1. Opłata administracyjna – 10% opłaty podstawowej za zmianę zezwolenia (100zł)+ 5% opłaty podstawowej za wydanie wypisu z zezwolenia (50zł za każdy wypis).

2. Opłaty dokonuje się w Kasach Urzędu Miasta przy ulicy Szkolnej 28 lub przy Pasażu Karola
        Rudowskiego 10.

Wniosek należy złożyć w Punkcie Informacyjnym przy ul. Szkolnej 28 (wejście „B”) lub przesłać na adres Urzędu Miasta - ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
w postaci dokumentu elektronicznego.

Do 30 dni.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim
za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia i złożenia w referacie prowadzącym sprawę.

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2019., poz. 2140 ze zm.),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE. z 2009r. Nr 300, poz. 51 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 916 ze zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.03mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Transport, taksówki, licencje, zezwolenia
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 1 =
Link
8 + 1 =