• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XXXVI - Rejestracja pojazdu marki "SAM"

Symbol:

DRK XXXVI

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 17, 44 732 18 18, fax 44 732 18 19

1. Wniosek o rejestrację – rejestrację czasową – wyrejestrowanie pojazdu – zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu DRK I,II,III,IV,V, VI, XXXVI.

2. Załączniki:

 • oświadczenie, że jest się właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu;
 • dopuszczenie jednostkowe pojazdu.
W przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela pojazdu.

3. Do wglądu:
 • dokument tożsamości właściciela pojazdu;
 • aktualna polisa OC.

 • tablice samochodowe zwyczajne – 80,00 zł.
 • tablica motocyklowa zwyczajna oraz tablica na przyczepę – 40,00 zł.
 • tablica motorowerowa – 30,00 zł.
 • tablice samochodowe indywidualne – 1.000,00 zł.
 • tablica motocyklowa indywidualna – 500,00 zł.
 • dowód rejestracyjny – 54,00 zł.
 • pozwolenie czasowe – 13,50 zł.
 • karta pojazdu – 75,00 zł.
 • komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł.
 • nalepka kontrolna – 18,50 zł.
Za każdy z wydanych dokumentów (oprócz znaków legalizacyjnych) oraz za wydane tablice  rejestracyjne pobierana jest opłata ewidencyjna na Fundusz - Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Kierowców w wysokości - 0,50 zł.

Suma opłat za rejestrację:
 • samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, autobusu i ciągnika samochodowego marki „SAM”–     256,00 zł.
 • motocykla marki „SAM” –         197.00 zł.
 • przyczepy oraz ciągnika rolniczego marki „SAM” –     121,50 zł.
 • motoroweru marki „SAM” –        111,50 zł.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł (nie pobiera się opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Opłaty wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:
 • Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
 • ul. Szkolna 28

Wniosek należy złożyć w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Referat Komunikacji
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usług PWPW).

Niezwłocznie.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, mieszczącego się przy ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 • art. 72,73,74 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.07mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Rejestracja pojazdów
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-04-08
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 4 =
Link
2 + 4 =