• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XIV - Zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w zagubionym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu

Symbol:

DRK XIV

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 17, 44 732 18 18 fax 44 732 18 19

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w zagubionym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu DRK – XIV.

2. Załączniki:

 • dokument własności pojazdu (np.: umowa zakupu, faktura, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu prawa własności);
 • złożone przez właściciela pojazdu, oświadczenie o utracie dokumentu/ów.
W przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika – pełnomocnictwo uprawniające do odbioru zaświadczenia.

3. Do wglądu:
 • dokument tożsamości właściciela pojazdu.

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17,00 zł.
2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł (nie pobiera się opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

3. Opłaty wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:

 • Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
 • ul. Szkolna 28

Wniosek należy złożyć w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul.   Szkolnej 28 lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybunalski

Do 7 dni.

Odwołanie nie przysługuje.

 • art. 72 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Rejestracja pojazdów
 • Data publikacji: 2020-11-04
 • Data modyfikacji: 2021-04-08
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 9 =
Link
8 + 9 =