• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XIII - Wniosek o wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji: "Hak", "Taxi", "L", "VAT", "V.9 poziom emisji spalin - euro"

Symbol:

DRK XIII

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 17, 44 732 18 18, fax 44 732 18 19

1. Wniosek – DRK XIII o dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego adnotacji: „HAK”, „TAXI”, „L”, „VAT” oraz „(V.9) POZIOM EMISJI SPALIN – EURO”.

2. Załączniki:

 • dowód rejestracyjny;
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego – nie dotyczy wpisu adnotacji „(V.9) POZIOM EMISJI SPALIN – EURO”.
W przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela pojazdu.

3. Do wglądu:
 • dokument tożsamości właściciela pojazdu.

1. Złożenie wniosku nie podlega opłacie chyba, że do wniosku dołącza się pełnomocnictwo.

2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł (nie pobiera się opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

3. Opłatę skarbową wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:

 • Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
 • ul. Szkolna 28

Wniosek należy złożyć w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,  przy ul. Szkolnej 28 lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybunalski

Niezwłocznie.

Odwołanie nie przysługuje.

 • art. 75 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Rejestracja pojazdów
 • Data publikacji: 2020-11-04
 • Data modyfikacji: 2021-04-08
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 5 =
Link
4 + 5 =