• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK VII - Informacja o ustaniu przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Symbol:

DRK VII

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 17, 44 732 18 18, fax 44 732 18 19

1. Wniosek: Informacja o ustaniu przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego – DRK VII.

2. Załączniki:

 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego wykonanego po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego – jeżeli jest wymagane lub
 • inny dokument potwierdzający ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego.
3. Do wglądu:
 • dokument tożsamości właściciela pojazdu.

Złożenie wniosku nie podlega opłacie.

Wniosek należy złożyć w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,  przy ul. Szkolnej 28 lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybunalski

Niezwłocznie.

Odwołanie nie przysługuje.

 • art. 132 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.04mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Rejestracja pojazdów
 • Data publikacji: 2020-11-04
 • Data modyfikacji: 2021-04-08
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 2 =
Link
5 + 2 =