• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK XXXV - Zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu

Symbol:

IGK XXXV

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 47, fax 44 732 18 62

Usługa jes bezpłatna.

Zawiadomienie należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna28
97-300 Piotrków Trybunalski

Zawiadomienie można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usługi PWPW).

Zawiadomienie należy przedłożyć staroście właściwemu miejscowo do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia działalności lub dnia wygaśnięcia/rozwiązania umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu.

Odwołanie nie przysługuje.

  • art.  36 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r.  o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 1610).

Załączniki

  1. Wniosek

    (doc) 0.06mb

  • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  • Kategoria: Ochrona środowiska
  • Data publikacji: 2020-11-03
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 5 =
Link
3 + 5 =