• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK XXXIV - Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Symbol:

IGK XXXIV

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 49, fax 44 732 76 99

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych (IGK XXXIV e).

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych dokonuje podmiot, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopalin, koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych.

Usługa jest bezpłatna.

Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub Pasażu Karola Rudowskiego 10, lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybunalski

Zgłoszenie można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usługi PWPW).

Zgłoszenie należy przedłożyć właściwemu organowi administracji geologicznej oraz właściwemu prezydentowi miasta najpóźniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych.

Odwołanie nie przysługuje.

Załączniki

  1. Wniosek

    (doc) 0.06mb

  • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  • Kategoria: Geologia, hydrologia
  • Data publikacji: 2020-11-03
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 6 =
Link
2 + 6 =